Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik- kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg

 • Numer postępowania IZP.272.20.2023
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2024-01-26 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2024-01-26 10:10
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2024-01-04
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2024-01-04 15:32 -
  icon 04.01.2024 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2024-01-04 15:32 0.28 MB
  icon SWZ.doc.pdf 2024-01-04 15:32 1.03 MB
  icon zał. nr 1.1- 1.3. przedmiar części 1-3.zip 2024-01-04 15:32 0.85 MB
  icon zał. nr 1.4 Szczegółowy opis zamówienia cz. 4.docx.pdf 2024-01-04 15:32 0.08 MB
  icon zał. nr 1.5 Szczegółowy opis zamówienia cz. 5.docx.pdf 2024-01-04 15:32 0.07 MB
  icon zał. nr 1.6 Szczegółowy opis zamówienia cz. 6.docx.pdf 2024-01-04 15:32 0.07 MB
  icon zał. nr 2.1-2.3 kosztorys ofertowy części 1-3.zip 2024-01-04 15:32 0.85 MB
  icon zał. nr 3 dokumentacja techniczna.zip 2024-01-04 15:32 16.86 MB
  icon zał. nr 4 szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf 2024-01-04 15:32 1.18 MB
  icon zał. nr 5.1 do SWZ - wzór formularza oferty dla części 1-3.docx 2024-01-04 15:32 0.08 MB
  icon zał. nr 5.2 do SWZ - wzór formularza oferty dla części 4.docx 2024-01-04 15:32 0.09 MB
  icon zał. nr 5.3 do SWZ - wzór formularza oferty dla części 5.docx 2024-01-04 15:32 0.08 MB
  icon zał. nr 5.4 do SWZ - wzór formularza oferty dla części 6.docx 2024-01-04 15:32 0.08 MB
  icon zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx 2024-01-04 15:32 0.07 MB
  icon zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót .docx 2024-01-04 15:32 0.07 MB
  icon zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx 2024-01-04 15:32 0.07 MB
  icon zał. nr 9.1 do SWZ - wzór umowy dla części 1-3.docx 2024-01-04 15:32 0.1 MB
  icon zał. nr 9.2 do SWZ - wzór umowy dla części 4 i 6.docx 2024-01-04 15:32 0.08 MB
  icon zał. nr 9.3 do SWZ - wzór umowy dla części 5.docx 2024-01-04 15:32 0.08 MB
  icon zał. nr 10 do SWZ - Zobowiązanie.docx 2024-01-04 15:32 0.07 MB
  icon zał. nr 11 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp - wykonawcy współni.doc 2024-01-04 15:32 0.1 MB
  icon zał. nr 12 do SWZ - oświadczenie wykonawcy art 5K Rozp. 833-2014.docx 2024-01-04 15:32 0.17 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Modyfikacja SWZ - 16.01.2024.docx-sig.pdf 2024-01-16 14:54 0.31 MB
  icon zał. nr 2.3 kosztorys ofertowy część 3 – 16.01.2024.pdf 2024-01-16 14:54 0.31 MB
  icon 16.01.2024 - odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx-sig.pdf 2024-01-16 14:54 0.26 MB
  icon 18.01.2024 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2024-01-18 16:13 0.04 MB
  icon Modyfikacja SWZ - 18.01.2024.docx-sig.pdf 2024-01-18 16:13 0.32 MB
  icon 22.01.2024 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf 2024-01-22 13:20 0.05 MB
  icon 22.01.2024 - odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx-sig.pdf 2024-01-22 13:20 0.26 MB
  icon Modyfikacja SWZ - 22.01.2024.docx-sig.pdf 2024-01-22 13:20 0.32 MB
  icon SWZ - zmiana 22.01.2024.pdf 2024-01-22 13:20 1.01 MB
  icon zał. nr 1.4 Szczegółowy opis zamówienia cz. 4 - 22.01.2024.docx.pdf 2024-01-22 13:20 0.06 MB
  icon zał. nr 1.5 Szczegółowy opis zamówienia cz. 5 - 22.01.2024.docx.pdf 2024-01-22 13:20 0.06 MB
  icon zał. nr 1.6 Szczegółowy opis zamówienia cz. 6 -22.01.2024.docx.pdf 2024-01-22 13:20 0.06 MB
  icon zał. nr 5.2 do SWZ - wzór formularza oferty dla części 4 - 22.01.2024.docx 2024-01-22 13:20 0.09 MB
  icon zał. nr 5.3 do SWZ - wzór formularza oferty dla części 5 - 22.01.2024.docx 2024-01-22 13:20 0.08 MB
  icon zał. nr 5.4 do SWZ - wzór formularza oferty dla części 6 - 22.01.2024.docx 2024-01-22 13:20 0.08 MB
  icon 16.02.2024 - informacja o unieważnieniu.docx-sig.pdf 2024-02-16 13:11 0.32 MB
  icon 15.03.2024 - informacja o wyborze.docx-sig.pdf 2024-03-15 15:10 0.32 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  „Remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana-Lutowiska w km 0+009 do 2+447 etap 1” 1 000 000,00 PLN 2024-01-26 10:18:05
  „Remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana-Lutowiska w km 0+009 do 2+447 etap 2” 250 000,00 PLN 2024-01-26 10:18:05
  „Remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana-Lutowiska w km 0+009 do 2+447 etap 3” 2 180 000,00 PLN 2024-01-26 10:18:05
  „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do utrzymania dróg wraz z osprzętem” 210 000,00 PLN 2024-01-26 10:18:05
  "Dostawa używanej koparko-ładowarki do utrzymania dróg” 190 000,00 PLN 2024-01-26 10:18:05
  „Dostawa ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą do utrzymania dróg” 70 000,00 PLN 2024-01-26 10:18:05

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2024-03-15 15:09

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa