Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik- kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg Remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana-Lutowiska w km 0+009 do 2+447 w m. Polana

 • Numer postępowania IZP.272.3.2024
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2024-03-15 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2024-03-15 10:10
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2024-03-01
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2024-03-01 00:03 -
  icon SWZ 29.02.2024.doc.pdf 2024-03-01 00:03 0.97 MB
  icon zał. nr 1 do SWZ - przedmiar.pdf 2024-03-01 00:03 0.26 MB
  icon zał. nr 2 do SWZ - kosztorys ofertowy.xlsx 2024-03-01 00:03 0.01 MB
  icon zał. nr 3 do SWZ - dokumentacja techniczna.pdf 2024-03-01 00:03 6.82 MB
  icon zał. nr 4 do SWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf 2024-03-01 00:03 1.18 MB
  icon zał. nr 5 do SWZ - wzór formularza oferty.docx 2024-03-01 00:03 0.08 MB
  icon zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx 2024-03-01 00:03 0.07 MB
  icon zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót .docx 2024-03-01 00:03 0.07 MB
  icon zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx 2024-03-01 00:03 0.07 MB
  icon zał. nr 9 do SWZ - wzór umowy.docx 2024-03-01 00:03 0.11 MB
  icon zał. nr 10 do SWZ - Zobowiązanie.docx 2024-03-01 00:03 0.07 MB
  icon zał. nr 11 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp - wykonawcy współni.doc 2024-03-01 00:03 0.1 MB
  icon zał. nr 12 do SWZ - oświadczenie wykonawcy art 5K Rozp. 833-2014.docx 2024-03-01 00:03 0.17 MB
  icon 29.02.2024 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2024-03-01 00:03 0.13 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik- kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg Remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana-Lutowiska w km 0+009 do 2+447 w m. Polana 1 500 000,00 PLN 2024-03-15 10:59:05

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2024-03-19 15:06

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa