Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej

 • Numer postępowania IZP.272.8.2024
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2024-07-22 10:00 (Pozostało: 1 Dni 22 Godzin 19 Minut)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2024-07-22 10:10
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2024-06-12
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2024-06-12 10:37 -
  icon SWZ.doc.pdf 2024-06-12 10:37 0.64 MB
  icon zał. nr 1 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx 2024-06-12 10:37 0.1 MB
  icon zał. nr 1 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx.pdf 2024-06-12 10:37 0.19 MB
  icon zał. nr 4 do SWZ - wykaz dostaw .docx 2024-06-12 10:37 0.07 MB
  icon zał. nr 5 do SWZ - wykaz osób.docx 2024-06-12 10:37 0.07 MB
  icon zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy.doc.pdf 2024-06-12 10:37 1.88 MB
  icon zał. nr 7 do SWZ - wzór formularza oferty.docx 2024-06-12 10:37 0.08 MB
  icon zał. nr 8 do SWZ - wspólne ubieganie się.doc 2024-06-12 10:37 0.1 MB
  icon zał. nr 9 do SWZ - zobowiązanie.docx 2024-06-12 10:37 0.07 MB
  icon 12.06.2024 ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2024-06-12 10:37 0.72 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon 03.07.2024 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2024-07-04 12:40 0.72 MB
  icon zał. nr 2.1-2.8 do SWZ projekt koncepcyjny - 04.07.2024.zip 2024-07-04 12:52 11.65 MB
  icon zał. nr 3.1-3.8 do SWZ symulacje - 04.07.2024.zip 2024-07-04 12:52 11.94 MB
  icon zmiana SWZ.docx-sig.pdf 2024-07-04 12:52 0.33 MB
  icon 04.07.2024 - pytania i odpowiedzi.docx-sig.pdf 2024-07-04 12:52 0.32 MB
  icon 10.07.2024 - pytania i odpowiedzi.docx-sig.pdf 2024-07-10 13:50 0.33 MB
  icon zał. nr 10 do SWZ - oświwdczenie z art 7.docx 2024-07-15 15:44 1.07 MB
  icon zał. nr 11 do SWZ - oświadczenie wykonawcy art 5K Rozp. 833-2014.docx 2024-07-15 15:44 0.17 MB
  icon 17.07.2024 - pytania i odpowiedzi.docx.pdf 2024-07-17 15:35 0.11 MB
  icon 18.07.2024 - zmiana SWZ-sig.pdf 2024-07-18 15:21 0.33 MB
  icon 19.07.2024 - zmiana SWZ.pdf 2024-07-19 09:19 0.08 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa