Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego (cz. 1-5)

 • Numer postępowania IZP.272.9.2024
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2024-06-26 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2024-06-26 10:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2024-06-18
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2024-06-18 12:55 -
  icon 18.06.2024 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2024-06-18 12:55 0.22 MB
  icon SWZ 2024.doc.pdf 2024-06-18 12:55 0.3 MB
  icon zał. nr 1 do SWZ - OPZ.zip 2024-06-18 12:55 0.15 MB
  icon zał. nr 2 do SWZ - Wzór formularza oferty.docx 2024-06-18 12:55 0.09 MB
  icon zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy - art-125-ust-1 Pzp.docx 2024-06-18 12:55 0.03 MB
  icon zał. nr 4 do SWZ - Wzór umowy.docx 2024-06-18 12:55 0.02 MB
  icon zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie - art. 118 ust. 3 Pzp.doc 2024-06-18 12:55 0.06 MB
  icon zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp.doc 2024-06-18 12:55 0.06 MB
  icon zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx 2024-06-18 12:55 0.03 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon 20.06.2024 - zmiana SWZ .sig.pdf 2024-06-20 09:47 0.25 MB
  icon zał. nr 4 do SWZ - Wzór umowy - 20.06.2024.docx 2024-06-20 09:47 0.02 MB
  icon 15.07.2024 - Informacja o wyborze ofert-sig.pdf 2024-07-15 16:06 0.31 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Numer części Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  1 Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego (cz. 1-5). Część 1. Wykonanie prac geodezyjno - kartograficzno informatycznych obrębu ewidencyjnego w miejscowości Rabe 52 000,00 PLN 2024-06-26 10:15:15
  2 Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego (cz. 1-5). Część 2. Wykonanie prac geodezyjno - kartograficzno informatycznych obrębu ewidencyjnego w miejscowości Hoszów 70 300,00 PLN 2024-06-26 10:15:15
  3 Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego (cz. 1-5). Część 3. Wykonanie prac geodezyjno - kartograficzno informatycznych obrębu ewidencyjnego w miejscowości Żłobek 14 200,00 PLN 2024-06-26 10:15:15
  4 Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego (cz. 1-5). Część 4. Wykonanie prac geodezyjno - kartograficzno informatycznych obrębu ewidencyjnego w miejscowości Moczary 24 100,00 PLN 2024-06-26 10:15:15
  5 Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego (cz. 1-5). Część 5. Wykonanie prac geodezyjno - kartograficzno informatycznych obrębu ewidencyjnego w miejscowości Zadwórze. 18 100,00 PLN 2024-06-26 10:15:15

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa